HİCRİ TARİHLERİN MİLADİ TARİHTEKİ KARŞILIKLARI İLE
HİCRİ TAKVİM HAKKINDA AÇIKLAMA
1318-1444 YILLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLER

1318-1327                1348-1357               1378-1387              1408-1417         1430-1436

1328-1337                1358-1367               1388-1397              1418-1421         1437-1444

1338-1347                1368-1377               1398-1407              1422-1429  

   

HİCRİ TAKVİM
Hicri Takvim; Peygamberimizin Mekke´den Medine´ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine´ye hicret etmek üzere Mekke´den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası´nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine´ye doğru yola çıkmıştır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba köyü´ne gelmiş. Burada Kuba Mescidi´ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine´ye doğru hareket etmiştir.

1- Hz. Peygamberin Kuba´ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir.

2 -İslamiyet´ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem´in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Hicri Takvim olarak bilinmektedir.

Hicri Kameri Takvimde aylar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce seklinde sıralanmaktadır. Hicri takvimlerde de, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354.367 gün veya 354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir. Dünya, güneş etrafında 1 defa döndüğü zaman da bir Miladi sene olur ve 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar bazen 29 bazen de 30 gün çekmektedir


HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ

Hicri yılı 33´e bölünüz                    1420 : 33 = 43.03 (=43)
Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız 1420 - 43 = 1377 (1.sayı)
1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız.   1377 + 622 = 1999

MİLADİ YILIN HİCRİ YILA ÇEVRİLMESİ

Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız           1999 - 621 = 1378 (2.sayı)
(2.sayı) çıkan sayıyı 33´e bölünüz               1378 : 33 = 41.75 (=42)
Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız               1378 + 42 = 1420

Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10 veya 11 gün evvel başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmaktadır.

________________________________________
KAYNAKLAR:
1- A.KIZILIRMAK - GÖKBİLİMİ DERSLERİ 1, 1977 EGE ÜNİVERSİTESİ BORNOVA (*) s.181 - (**) s.183
2- MEMO LAROUSSE 3.s.183-185
3- FAİK REŞİT UNAT - HİCRİ TARİHLERİ MİLADİ TARİHE ÇEVİRME KILAVUZU