H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM 1368 03 KASIM 1948 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1368 02 ARALIK 1948 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1368 01 OCAK 1949 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1368 31 OCAK 1949 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1368 01 MART 1949 SALI
01 CEMAZİYELAHİR 1368 31 MART 1949 PERŞEMBE
01 RECEP 1368 30 NİSAN 1949 CUMARTESİ
01 SABAN 1368 29 MAYIS 1949 PAZAR
01 RAMAZAN 1368 28 HAZİRAN 1949 SALI
01 ŞEVVAL 1368 27 TEMMUZ 1949 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1368 25 AĞUSTOS 1949 PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE 1368 24 EYLÜL 1949 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1369 23 EKİM 1949 PAZAR
01 SAFER 1369 22 KASIM 1949 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1369 21 ARALIK 1949 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1369 20 OCAK 1950 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1369 18 ŞUBAT 1950 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1369 20 MART 1950 PAZARTESİ
01 RECEP 1369 19 NİSAN 1950 ÇARŞAMBA
01 SABAN 1369 18 MAYIS 1950 PERŞEMBE
01 RAMAZAN 1369 17 HAZİRAN 1950 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1369 16 TEMMUZ 1950 PAZAR
01 ZİLKADE 1369 15 AĞUSTOS 1950 SALI
01 ZİLHİCCE 1369 14 EYLÜL 1950 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1370 13 EKİM 1950 CUMA
01 SAFER 1370 12 KASIM 1950 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1370 11 ARALIK 1950 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1370 09 OCAK 1951 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1370 08 ŞUBAT 1951 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1370 09 MART 1951 CUMA
01 RECEP 1370 08 NİSAN 1951 PAZAR
01 SABAN 1370 07 MAYIS 1951 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1370 06 HAZİRAN 1951 ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL 1370 06 TEMMUZ 1951 CUMA
01 ZİLKADE 1370 04 AĞUSTOS 1951 CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE 1370 03 EYLÜL 1951 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1371 03 EKİM 1951 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1371 01 KASIM 1951 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1371 01 ARALIK 1951 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1371 30 ARALIK 1951 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1371 28 OCAK 1952 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1371 27 ŞUBAT 1952 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1371 27 MART 1952 PERŞEMBE
01 SABAN 1371 26 NİSAN 1952 CUMARTESİ
01 RAMAZAN 1371 25 MAYIS 1952 PAZAR
01 ŞEVVAL 1371 24 HAZİRAN 1952 SALI
01 ZİLKADE 1371 23 TEMMUZ 1952 ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE 1371 22 AĞUSTOS 1952 CUMA
         
01 MUHARREM 1372 21 EYLÜL 1952 PAZAR
01 SAFER 1372 21 EKİM 1952 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1372 19 KASIM 1952 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1372 19 ARALIK 1952 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1372 17 OCAK 1953 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1372 15 ŞUBAT 1953 PAZAR
01 RECEP 1372 17 MART 1953 SALI
01 SABAN 1372 15 NİSAN 1953 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1372 14 MAYIS 1953 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1372 13 HAZİRAN 1953 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1372 12 TEMMUZ 1953 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1372 11 AĞUSTOS 1953 SALI
         
01 MUHARREM 1373 10 EYLÜL 1953 PERŞEMBE
01 SAFER 1373 10 EKİM 1953 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1373 09 KASIM 1953 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1373 08 ARALIK 1953 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1373 06 OCAK 1954 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1373 05 ŞUBAT 1954 CUMA
01 RECEP 1373 06 MART 1954 CUMARTESİ
01 SABAN 1373 05 NİSAN 1954 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1373 04 MAYIS 1954 SALI
01 ŞEVVAL 1373 02 HAZİRAN 1954 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1373 02 TEMMUZ 1954 CUMA
01 ZİLHİCCE 1373 31 TEMMUZ 1954 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1374 30 AĞUSTOS 1954 PAZARTESİ
01 SAFER 1374 29 EYLÜL 1954 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1374 29 EKİM 1954 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1374 27 KASIM 1954 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1374 27 ARALIK 1954 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1374 25 OCAK 1955 SALI
01 RECEP 1374 24 ŞUBAT 1955 PERŞEMBE
01 SABAN 1374 25 MART 1955 CUMA
01 RAMAZAN 1374 24 NİSAN 1955 PAZAR
01 ŞEVVAL 1374 23 MAYIS 1955 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1374 21 HAZİRAN 1955 SALI
01 ZİLHİCCE 1374 21 TEMMUZ 1955 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1375 20 AĞUSTOS 1955 CUMARTESİ
01 SAFER 1375 18 EYLÜL 1955 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1375 18 EKİM 1955 SALI
01 REBİÜLAHİR 1375 16 KASIM 1955 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL 1375 16 ARALIK 1955 CUMA
01 CEMAZİYELAHİR 1375 15 OCAK 1956 PAZAR
01 RECEP 1375 13 ŞUBAT 1956 PAZARTESİ
01 SABAN 1375 14 MART 1956 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1375 12 NİSAN 1956 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1375 12 MAYIS 1956 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1375 10 HAZİRAN 1956 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1375 10 TEMMUZ 1956 SALI
         
01 MUHARREM 1376 08 AĞUSTOS 1956 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1376 07 EYLÜL 1956 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1376 06 EKİM 1956 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1376 04 KASIM 1956 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1376 04 ARALIK 1956 SALI
01 CEMAZİYELAHİR 1376 02 OCAK 1957 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1376 01 ŞUBAT 1957 CUMA
01 SABAN 1376 03 MART 1957 PAZAR
01 RAMAZAN 1376 02 NİSAN 1957 SALI
01 ŞEVVAL 1376 01 MAYIS 1957 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1376 31 MAYIS 1957 CUMA
01 ZİLHİCCE 1376 29 HAZİRAN 1957 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1377 29 TEMMUZ 1957 PAZARTESİ
01 SAFER 1377 27 AĞUSTOS 1957 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1377 26 EYLÜL 1957 PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR 1377 25 EKİM 1957 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1377 23 KASIM 1957 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1377 23 ARALIK 1957 PAZARTESİ
01 RECEP 1377 21 OCAK 1958 SALI
01 SABAN 1377 20 ŞUBAT 1958 PERŞEMBE
01 RAMAZAN 1377 22 MART 1958 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1377 20 NİSAN 1958 PAZAR
01 ZİLKADE 1377 20 MAYIS 1958 SALI
01 ZİLHİCCE 1377 19 HAZİRAN 1958 PERŞEMBE