H İ C R İ
​​
 
H İ C R İ
YIL
M İ L A D İ
YIL
G Ü N L E R
01 MUHARREM
1408
26 AĞUSTOS​
1987
ÇARŞAMBA
01 SAFER
1408
24 EYLÜL
1987
PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL
1408
24 EKİM
1987
CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1408
22 KASIM
1987
PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL
1408
22 ARALIK
1987
SALI
01 CEMAZİYELAHİR
1408
20 OCAK
1988
ÇARŞAMBA
01 RECEP
1408
19 ŞUBAT
1988
CUMA
01 SABAN
1408
19 MART
1988
CUMARTESİ
01 RAMAZAN
1408
18 NİSAN
1988
PAZARTESİ
01 ŞEVVAL
1408
17 MAYIS
1988
SALI
01 ZİLKADE
1408
15 HAZİRAN
1988
ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE
1408
15 TEMMUZ
1988
CUMA
 
 
01 MUHARREM
1409
14 AĞUSTOS
1988
PAZAR
01 SAFER
1409
12 EYLÜL
1988
PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL
1409
12 EKİM
1988
ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR
1409
11 KASIM
1988
CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL
1409
10 ARALIK
1988
CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR
1409
09 OCAK
1989
PAZARTESİ
01 RECEP
1409
07 ŞUBAT
1989
SALI
01 SABAN
1409
09 MART
1989
PERŞEMBE
01 RAMAZAN
1409
07 NİSAN
1989
CUMA
01 ŞEVVAL
1409
06 MAYIS
1989
CUMARTESİ
01 ZİLKADE
1409
05 HAZİRAN
1989
PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE
1409
04 TEMMUZ
1989
SALI
 
01 MUHARREM
1410
03 AĞUSTOS
1989
PERŞEMBE
01 SAFER
1410
01 EYLÜL
1989
CUMA
01 REBİÜLEVVEL
1410
01 EKİM
1989
PAZAR
01 REBİÜLAHİR
1410
31 EKİM
1989
SALI
01 CEMAZİYELEVVEL
1410
29 KASIM
1989
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR
1410
29 ARALIK
1989
CUMA
01 RECEP
1410
28 OCAK
1990
PAZAR
01 SABAN
1410
26 ŞUBAT
1990
PAZARTESİ
01 RAMAZAN
1410
28 MART
1990
ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL
1410
26 NİSAN
1990
PERŞEMBE
01 ZİLKADE
1410
25 MAYIS
1990
CUMA
01 ZİLHİCCE
1410
24 HAZİRAN
1990
PAZAR
 
01 MUHARREM
1411
23 TEMMUZ
1990
PAZARTESİ
01 SAFER
1411
22 AĞUSTOS
1990
ÇARŞAMBA
01 REBİÜLEVVEL
1411
20 EYLÜL
1990
PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR
1411
20 EKİM
1990
CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL
1411
19 KASIM
1990
PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR
1411
18 ARALIK
1990
SALI
01 RECEP
1411
17 OCAK
1991
PERŞEMBE
01 SABAN
1411
16 ŞUBAT
1991
CUMARTESİ
01 RAMAZAN
1411
17 MART
1991
PAZAR
01 ŞEVVAL
1411
16 NİSAN
1991
SALI
01 ZİLKADE
1411
15 MAYIS
1991
ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE
1411
14 HAZİRAN
1991
CUMA
 
01 MUHARREM
1412
13 TEMMUZ
1991
CUMARTESİ
01 SAFER
1412
11 AĞUSTOS
1991
PAZAR
01 REBİÜLEVVEL
1412
09 EYLÜL
1991
PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1412
09 EKİM
1991
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL
1412
08 KASIM
1991
CUMA
01 CEMAZİYELAHİR
1412
07 ARALIK
1991
CUMARTESİ
01 RECEP
1412
06 OCAK
1992
PAZARTESİ
01 SABAN
1412
05 ŞUBAT
1992
ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN
1412
06 MART
1992
CUMA
01 ŞEVVAL
1412
04 NİSAN
1992
CUMARTESİ
01 ZİLKADE
1412
04 MAYIS
1992
PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE
1412
02 HAZİRAN
1992
SALI
 
01 MUHARREM
1413
02 TEMMUZ
1992
PERŞEMBE
01 SAFER
1413
31 TEMMUZ
1992
CUMA
01 REBİÜLEVVEL
1413
29 AĞUSTOS
1992
CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1413
27 EYLÜL
1992
PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL
1413
27 EKİM
1992
SALI
01 CEMAZİYELAHİR
1413
26 KASIM
1992
PERŞEMBE
01 RECEP
1413
25 ARALIK
1992
CUMA
01 SABAN
1413
24 OCAK
1993
PAZAR
01 RAMAZAN
1413
23 ŞUBAT
1993
SALI
01 ŞEVVAL
1413
24 MART
1993
ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE
1413
23 NİSAN
1993
CUMA
01 ZİLHİCCE
1413
23 MAYIS
1993
PAZAR
 
01 MUHARREM
1414
21 HAZİRAN
1993
PAZARTESİ
01 SAFER
1414
20 TEMMUZ
1993
SALI
01 REBİÜLEVVEL
1414
19 AĞUSTOS
1993
PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR
1414
17 EYLÜL
1993
CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL
1414
17 EKİM
1993
PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR
1414
15 KASIM
1993
PAZARTESİ
01 RECEP
1414
14 ARALIK
1993
SALI
01 SABAN
1414
13 OCAK
1994
PERŞEMBE
01 RAMAZAN
1414
12 ŞUBAT
1994
CUMARTESİ
01 ŞEVVAL
1414
13 MART
1994
PAZAR
01 ZİLKADE
1414
12 NİSAN
1994
SALI
01 ZİLHİCCE
1414
12 MAYIS
1994
PERŞEMBE
 
01 MUHARREM
1415
11 HAZİRAN
1994
CUMARTESİ
01 SAFER
1415
10 TEMMUZ
1994
PAZAR
01 REBİÜLEVVEL
1415
08 AĞUSTOS
1994
PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1415
07 EYLÜL
1994
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL
1415
06 EKİM
1994
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR
1415
05 KASIM
1994
CUMARTESİ
01 RECEP
1415
04 ARALIK
1994
PAZAR
01 SABAN
1415
02 OCAK
1995
PAZARTESİ
01 RAMAZAN
1415
01 ŞUBAT
1995
ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL
1415
03 MART
1995
CUMA
01 ZİLKADE
1415
01 NİSAN
1995
CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE
1415
01 MAYIS
1995
PAZARTESİ
 
01 MUHARREM
1416
31 MAYIS
1995
ÇARŞAMBA
01 SAFER
1416
29 HAZİRAN
1995
PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL
1416
29 TEMMUZ
1995
CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1416
27 AĞUSTOS
1995
PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL
1416
26 EYLÜL
1995
SALI
01 CEMAZİYELAHİR
1416
25 EKİM
1995
ÇARŞAMBA
01 RECEP
1416
24 KASIM
1995
CUMA
01 SABAN
1416
23 ARALIK
1995
CUMARTESİ
01 RAMAZAN
1416
21 OCAK
1996
PAZAR
01 ŞEVVAL
1416
20 ŞUBAT
1996
SALI
01 ZİLKADE
1416
21 MART
1996
PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE
1416
19 NİSAN
1996
CUMA
 
01 MUHARREM
1417
19 MAYIS
1996
PAZAR
01 SAFER
1417
17 HAZİRAN
1996
PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL
1417
17 TEMMUZ
1996
ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR
1417
15 AĞUSTOS
1996
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL
1417
14 EYLÜL
1996
CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR
1417
14 EKİM
1996
PAZARTESİ
01 RECEP
1417
12 KASIM
1996
SALI
01 SABAN
1417
12 ARALIK
1996
PERŞEMBE
01 RAMAZAN
1417
10 OCAK
1997
CUMA
01 ŞEVVAL
1417
09 ŞUBAT
1997
PAZAR
01 ZİLKADE
1417
10 MART
1997
PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE
1417
09 NİSAN
1997
ÇARŞAMBA