H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM 1378 18 TEMMUZ 1958 CUMA
01 SAFER 1378 17 AĞUSTOS 1958 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1378 15 EYLÜL 1958 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1378 14 EKİM 1958 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1378 13 KASIM 1958 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1378 12 ARALIK 1958 CUMA
01 RECEP 1378 10 OCAK 1959 CUMARTESİ
01 SABAN 1378 09 ŞUBAT 1959 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1378 11 MART 1959 ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL 1378 09 NİSAN 1959 PERŞEMBE
01 ZİLKADE 1378 09 MAYIS 1959 CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE 1378 08 HAZİRAN 1959 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1379 08 TEMMUZ 1959 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1379 06 AĞUSTOS 1959 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1379 05 EYLÜL 1959 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1379 04 EKİM 1959 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1379 02 KASIM 1959 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1379 02 ARALIK 1959 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1379 31 ARALIK 1959 PERŞEMBE
01 SABAN 1379 29 OCAK 1960 CUMA
01 RAMAZAN 1379 28 ŞUBAT 1960 PAZAR
01 ŞEVVAL 1379 29 MART 1960 SALI
01 ZİLKADE 1379 27 NİSAN 1960 ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE 1379 27 MAYIS 1960 CUMA
         
01 MUHARREM 1380 26 HAZİRAN 1960 PAZAR
01 SAFER 1380 25 TEMMUZ 1960 PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1380 24 AĞUSTOS 1960 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1380 22 EYLÜL 1960 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1380 22 EKİM 1960 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1380 20 KASIM 1960 PAZAR
01 RECEP 1380 20 ARALIK 1960 SALI
01 SABAN 1380 18 OCAK 1961 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1380 17 ŞUBAT 1961 CUMA
01 ŞEVVAL 1380 18 MART 1961 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1380 16 NİSAN 1961 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1380 16 MAYIS 1961 SALI
         
01 MUHARREM 1381 15 HAZİRAN 1961 PERŞEMBE
01 SAFER 1381 14 TEMMUZ 1961 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1381 13 AĞUSTOS 1961 PAZAR
01 REBİÜLAHİR 1381 11 EYLÜL 1961 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1381 11 EKİM 1961 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1381 10 KASIM 1961 CUMA
01 RECEP 1381 09 ARALIK 1961 CUMARTESİ
01 SABAN 1381 08 OCAK 1962 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1381 06 ŞUBAT 1962 SALI
01 ŞEVVAL 1381 08 MART 1962 PERŞEMBE
01 ZİLKADE 1381 06 NİSAN 1962 CUMA
01 ZİLHİCCE 1381 05 MAYIS 1962 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1382 04 HAZİRAN 1962 PAZARTESİ
01 SAFER 1382 03 TEMMUZ 1962 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1382 02 AĞUSTOS 1962 PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR 1382 31 AĞUSTOS 1962 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1382 30 EYLÜL 1962 PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR 1382 30 EKİM 1962 SALI
01 RECEP 1382 28 KASIM 1962 ÇARŞAMBA
01 SABAN 1382 28 ARALIK 1962 CUMA
01 RAMAZAN 1382 27 OCAK 1963 PAZAR
01 ŞEVVAL 1382 25 ŞUBAT 1963 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1382 27 MART 1963 ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE 1382 25 NİSAN 1963 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1383 24 MAYIS 1963 CUMA
01 SAFER 1383 23 HAZİRAN 1963 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1383 22 TEMMUZ 1963 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1383 21 AĞUSTOS 1963 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL 1383 19 EYLÜL 1963 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1383 19 EKİM 1963 CUMARTESİ
01 RECEP 1383 18 KASIM 1963 PAZARTESİ
01 SABAN 1383 17 ARALIK 1963 SALI
01 RAMAZAN 1383 16 OCAK 1964 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1383 15 ŞUBAT 1964 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1383 15 MART 1964 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1383 14 NİSAN 1964 SALI
         
01 MUHARREM 1384 13 MAYIS 1964 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1384 11 HAZİRAN 1964 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1384 11 TEMMUZ 1964 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1384 09 AĞUSTOS 1964 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1384 07 EYLÜL 1964 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1384 07 EKİM 1964 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1384 06 KASIM 1964 CUMA
01 SABAN 1384 05 ARALIK 1964 CUMARTESİ
01 RAMAZAN 1384 04 OCAK 1965 PAZARTESİ
01 ŞEVVAL 1384 03 ŞUBAT 1965 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1384 05 MART 1965 CUMA
01 ZİLHİCCE 1384 03 NİSAN 1965 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1385 03 MAYIS 1965 PAZARTESİ
01 SAFER 1385 01 HAZİRAN 1965 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1385 30 HAZİRAN 1965 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1385 30 TEMMUZ 1965 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1385 28 AĞUSTOS 1965 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1385 26 EYLÜL 1965 PAZAR
01 RECEP 1385 26 EKİM 1965 SALI
01 SABAN 1385 25 KASIM 1965 PERŞEMBE
01 RAMAZAN 1385 24 ARALIK 1965 CUMA
01 ŞEVVAL 1385 23 OCAK 1966 PAZAR
01 ZİLKADE 1385 22 ŞUBAT 1966 SALI
01 ZİLHİCCE 1385 23 MART 1966 ÇARŞAMBA
         
01 MUHARREM 1386 22 NİSAN 1966 CUMA
01 SAFER 1386 22 MAYIS 1966 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1386 20 HAZİRAN 1966 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1386 19 TEMMUZ 1966 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1386 18 AĞUSTOS 1966 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1386 16 EYLÜL 1966 CUMA
01 RECEP 1386 15 EKİM 1966 CUMARTESİ
01 SABAN 1386 14 KASIM 1966 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1386 14 ARALIK 1966 ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL 1386 12 OCAK 1967 PERŞEMBE
01 ZİLKADE 1386 11 ŞUBAT 1967 CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE 1386 12 MART 1967 PAZAR
         
01 MUHARREM 1387 11 NİSAN 1967 SALI
01 SAFER 1387 11 MAYIS 1967 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1387 09 HAZİRAN 1967 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1387 09 TEMMUZ 1967 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1387 07 AĞUSTOS 1967 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1387 06 EYLÜL 1967 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1387 05 EKİM 1967 PERŞEMBE
01 SABAN 1387 04 KASIM 1967 CUMARTESİ
01 RAMAZAN 1387 03 ARALIK 1967 PAZAR
01 ŞEVVAL 1387 01 OCAK 1968 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1387 31 OCAK 1968 ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE 1387 01 MART 1968 CUMA