H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM 1328 13 OCAK 1910 PERSEMBE
01 SAFER 1328 12 ŞUBAT 1910 CUMARTESi
01 REBİÜLEVVEL 1328 13 MART 1910 PAZAR
01 REBİÜLAHİR 1328 12 NİSAN 1910 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1328 11 MAYIS 1910 CARSAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1328 10 HAZİRAN 1910 CUMA
01 RECEP 1328 09 TEMMUZ 1910 CUMARTESi
01 SABAN 1328 08 AĞUSTOS 1910 PAZARTESi
01 RAMAZAN 1328 06 EYLÜL 1910 SALI
01 ŞEVVAL 1328 06 EKİM 1910 PERSEMBE
01 ZİLKADE 1328 04 KASIM 1910 CUMA
01 ZiLHiCCE 1328 04 ARALIK 1910 PAZAR
         
01 MUHARREM 1329 02 OCAK 1911 PAZARTESi
01 SAFER 1329 01 ŞUBAT 1911 CARSAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1329 02 MART 1911 PERSEMBE
01 REBİÜLAHİR 1329 01 NİSAN 1911 CUMARTESi
01 CEMAZİYELEVVEL 1329 30 NİSAN 1911 PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR 1329 30 MAYIS 1911 SALI
01 RECEP 1329 28 HAZİRAN 1911 CARSAMBA
01 SABAN 1329 28 TEMMUZ 1911 CUMA
01 RAMAZAN 1329 26 AĞUSTOS 1911 CUMARTESi
01 ŞEVVAL 1329 25 EYLUL 1911 PAZARTESi
01 ZİLKADE 1329 24 EKİM 1911 SALI
01 ZiLHiCCE 1329 23 KASIM 1911 PERSEMBE
         
01 MUHARREM 1330 22 ARALIK 1911 CUMA
01 SAFER 1330 21 OCAK 1912 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1330 19 ŞUBAT 1912 PAZARTESi
01 REBİÜLAHİR 1330 20 MART 1912 CARSAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL 1330 18 NİSAN 1912 PERSEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1330 18 MAYIS 1912 CUMARTESi
01 RECEP 1330 16 HAZİRAN 1912 PAZAR
01 SABAN 1330 16 TEMMUZ 1912 SALI
01 RAMAZAN 1330 14 AĞUSTOS 1912 CARSAMBA
01 ŞEVVAL 1330 13 EYLÜL 1912 CUMA
01 ZİLKADE 1330 12 EKİM 1912 CUMARTESi
01 ZiLHiCCE 1330 11 KASIM 1912 PAZARTESi
         
01 MUHARREM 1331 11 ARALIK 1912 CARSAMBA
01 SAFER 1331 10 OCAK 1913 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1331 08 ŞUBAT 1913 CUMARTESi
01 REBİÜLAHİR 1331 10 MART 1913 PAZARTESi
01 CEMAZİYELEVVEL 1331 08 NİSAN 1913 SALI
01 CEMAZİYELAHİR 1331 08 MAYIS 1913 PERSEMBE
01 RECEP 1331 06 HAZİRAN 1913 CUMA
01 SABAN 1331 06 TEMMUZ 1913 PAZAR
01 RAMAZAN 1331 04 AĞUSTOS 1913 PAZARTESi
01 ŞEVVAL 1331 03 EYLÜL 1913 CARSAMBA
01 ZİLKADE 1331 02 EKİM 1913 PERSEMBE
01 ZiLHiCCE 1331 01 KASIM 1913 CUMARTESi
         
01 MUHARREM 1332 30 KASIM 1913 PAZAR
01 SAFER 1332 30 ARALIK 1913 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1332 28 OCAK 1914 CARSAMBA
01 REBİÜLAHİR 1332 27 ŞUBAT 1914 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1332 28 MART 1914 CUMARTESi
01 CEMAZİYELAHİR 1332 27 NİSAN 1914 PAZARTESi
01 RECEP 1332 26 MAYIS 1914 SALI
01 SABAN 1332 25 HAZİRAN 1914 PERSEMBE
01 RAMAZAN 1332 24 TEMMUZ 1914 CUMA
01 ŞEVVAL 1332 23 AĞUSTOS 1914 PAZAR
01 ZİLKADE 1332 21 EYLÜL 1914 PAZARTESi
01 ZiLHiCCE 1332 21 EKİM 1914 CARSAMBA
         
01 MUHARREM 1333 19 KASIM 1914 PERSEMBE
01 SAFER 1333 19 ARALIK 1914 CUMARTESi
01 REBİÜLEVVEL 1333 17 OCAK 1915 PAZAR
01 REBİÜLAHİR 1333 16 ŞUBAT 1915 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1333 17 MART 1915 CARSAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1333 16 NİSAN 1915 CUMA
01 RECEP 1333 15 MAYIS 1915 CUMARTESi
01 SABAN 1333 14 HAZİRAN 1915 PAZARTESi
01 RAMAZAN 1333 13 TEMMUZ 1915 SALI
01 ŞEVVAL 1333 12 AĞUSTOS 1915 PERSEMBE
01 ZİLKADE 1333 10 EYLÜL 1915 CUMA
01 ZiLHiCCE 1333 10 EKİM 1915 PAZAR
         
01 MUHARREM 1334 09 KASIM 1915 SALI
01 SAFER 1334 09 ARALIK 1915 PERSEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1334 07 OCAK 1916 CUMA
01 REBiULAHİR 1334 06 ŞUBAT 1916 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1334 06 MART 1916 PAZARTESi
01 CEMAZİYELAHİR 1334 05 NİSAN 1916 CARSAMBA
01 RECEP 1334 04 MAYIS 1916 PERSEMBE
01 SABAN 1334 03 HAZİRAN 1916 CUMARTESi
01 RAMAZAN 1334 02 TEMMUZ 1916 PAZAR
01 ŞEVVAL 1334 01 AĞUSTOS 1916 SALI
01 ZİLKADE 1334 30 AĞUSTOS 1916 CARSAMBA
01 ZiLHiCCE 1334 29 EYLÜL 1916 CUMA
         
01 MUHARREM 1335 28 EKİM 1916 CUMARTESi
01 SAFER 1335 27 KASIM 1916 PAZARTESi
01 REBİÜLEVVEL 1335 26 ARALIK 1916 SALI
01 REBİÜLAHİR 1335 25 OCAK 1917 PERSEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1335 23 ŞUBAT 1917 CUMA
01 CEMAZİYELAHİR 1335 25 MART 1917 PAZAR
01 RECEP 1335 23 NİSAN 1917 PAZARTESi
01 SABAN 1335 23 MAYIS 1917 CARSAMBA
01 RAMAZAN 1335 21 HAZİRAN 1917 PERSEMBE
01 ŞEVVAL 1335 21 TEMMUZ 1917 CUMARTESi
01 ZİLKADE 1335 19 AĞUSTOS 1917 PAZAR
01 ZiLHiCCE 1335 18 EYLÜL 1917 SALI
         
01 MUHARREM 1336 17 EKİM 1917 CARSAMBA
01 SAFER 1336 16 KASIM 1917 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1336 15 ARALIK 1917 CUMARTESi
01 REBİÜLAHİR 1336 14 OCAK 1918 PAZARTESi
01 CEMAZİYELEVVEL 1336 12 ŞUBAT 1918 SALI
01 CEMAZİYELAHİR 1336 14 MART 1918 PERSEMBE
01 RECEP 1336 12 NİSAN 1918 CUMA
01 SABAN 1336 12 MAYIS 1918 PAZAR
01 RAMAZAN 1336 10 HAZİRAN 1918 PAZARTESi
01 ŞEVVAL 1336 10 TEMMUZ 1918 CARSAMBA
01 ZİLKADE 1336 08 AĞUSTOS 1918 PERSEMBE
01 ZiLHiCCE 1336 07 EYLÜL 1918 CUMARTESi
         
01 MUHARREM 1337 07 EKİM 1918 PAZARTESi
01 SAFER 1337 06 KASIM 1918 CARSAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1337 05 ARALIK 1918 PERSEMBE
01 REBİÜLAHİR 1337 04 OCAK 1919 CUMARTESi
01 CEMAZİYELEVVEL 1337 02 ŞUBAT 1919 PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR 1337 04 MART 1919 SALI
01 RECEP 1337 02 NİSAN 1919 CARSAMBA
01 SABAN 1337 02 MAYIS 1919 CUMA
01 RAMAZAN 1337 31 MAYIS 1919 CUMARTESi
01 ŞEVVAL 1337 30 HAZİRAN 1919 PAZARTESi
01 ZİLKADE 1337 29 TEMMUZ 1919 SALI
01 ZiLHiCCE 1337 28 AĞUSTOS 1919 PERSEMBE