hicriden miladiye 1378
​​H İ C R İ
YIL
M İ L A D İ
YIL
G Ü N L E R
01 MUHARREM
1388
30 MART​
1968
CUMARTESİ
01 SAFER
1388
29 NİSAN
1968
PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL
1388
28 MAYIS
1968
SALI
01 REBİÜLAHİR
1388
27 HAZİRAN
1968
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL
1388
27 TEMMUZ
1968
CUMARTESİ​
01 CEMAZİYELAHİR
1388
25 AĞUSTOS
1968
PAZAR
01 RECEP
1388
24 EYLÜL
1968
SALI
01 SABAN
1388
23 EKİM
1968
ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN
1388
22 KASIM
1968
CUMA
01 ŞEVVAL
1388
21 ARALIK
1968
CUMARTESİ
01 ZİLKADE
1388
19 OCAK
1969
PAZAR
01 ZİLHİCCE
1388
18 ŞUBAT
1969
SALI
 
01 MUHARREM
1389
19 MART
1969
ÇARŞAMBA
01 SAFER
1389
18 NİSAN
1969
CUMA
01 REBİÜLEVVEL
1389
18 MAYIS
1969
PAZAR
01 REBİÜLAHİR
1389
16 HAZİRAN
1969
PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL
1389
16 TEMMUZ
1969
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR
1389
15 AĞUSTOS
1969
CUMA
01 RECEP
1389
13 EYLÜL
1969
CUMARTESİ
01 SABAN
1389
13 EKİM
1969
PAZARTESİ
01 RAMAZAN
1389
12 KASIM
1969
ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL
1389
11 ARALIK
1969
PERŞEMBE
01 ZİLKADE
1389
09 OCAK
1970
CUMA
01 ZİLHİCCE
1389
08 ŞUBAT
1970
PAZAR
 
01 MUHARREM
1390
09 MART
1970
PAZARTESİ
01 SAFER
1390
07 NİSAN
1970
SALI
01 REBİÜLEVVEL
1390
07 MAYIS
1970
PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR
1390
05 HAZİRAN
1970
CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL
1390
05 TEMMUZ
1970
PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR
1390
04 AĞUSTOS
1970
SALI
01 RECEP
1390
03 EYLÜL
1970
PERŞEMBE
01 SABAN
1390
03 EKİM
1970
CUMARTESİ
01 RAMAZAN
1390
01 KASIM
1970
PAZAR
01 ŞEVVAL
1390
01 ARALIK
1970
SALI
01 ZİLKADE
1390
30 ARALIK
1970
ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE
1390
28 OCAK
1971
PERŞEMBE
 
01 MUHARREM
1391
27 ŞUBAT
1971
CUMARTESİ
01 SAFER
1391
28 MART
1971
PAZAR
01 REBİÜLEVVEL
1391
26 NİSAN
1971
PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1391
26 MAYIS
1971
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL
1391
24 HAZİRAN
1971
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR
1391
24 TEMMUZ
1971
CUMARTESİ
01 RECEP
1391
23 AĞUSTOS
1971
PAZARTESİ
01 SABAN
1391
22 EYLÜL
1971
ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN
1391
21 EKİM
1971
PERŞEMBE
01 ŞEVVAL
1391
20 KASIM
1971
CUMARTESİ
01 ZİLKADE
1391
19 ARALIK
1971
PAZAR
01 ZİLHİCCE
1391
18 OCAK
1972
SALI
 
01 MUHARREM
1392
16 ŞUBAT
1972
ÇARŞAMBA
01 SAFER
1392
17 MART
1972
CUMA
01 REBİÜLEVVEL
1392
15 NİSAN
1972
CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1392
14 MAYIS
1972
PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL
1392
13 HAZİRAN
1972
SALI
01 CEMAZİYELAHİR
1392
12 TEMMUZ
1972
ÇARŞAMBA
01 RECEP
1392
11 AĞUSTOS
1972
CUMA
01 SABAN
1392
10 EYLÜL
1972
PAZAR
01 RAMAZAN
1392
09 EKİM
1972
PAZARTESİ
01 ŞEVVAL
1392
08 KASIM
1972
ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE
1392
07 ARALIK
1972
PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE
1392
06 OCAK
1973
CUMARTESİ
 
01 MUHARREM
1393
05 ŞUBAT
1973
PAZARTESİ
01 SAFER
1393
06 MART
1973
SALI
01 REBİÜLEVVEL
1393
05 NİSAN
1973
PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR
1393
04 MAYIS
1973
CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL
1393
02 HAZİRAN
1973
CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR
1393
02 TEMMUZ
1973
PAZARTESİ
01 RECEP
1393
31 TEMMUZ
1973
SALI
01 SABAN
1393
30 AĞUSTOS
1973
PERŞEMBE
01 RAMAZAN
1393
28 EYLÜL
1973
CUMA
01 ŞEVVAL
1393
28 EKİM
1973
PAZAR
01 ZİLKADE
1393
26 KASIM
1973
PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE
1393
26 ARALIK
1973
ÇARŞAMBA
 
01 MUHARREM
1394
25 OCAK
1974
CUMA
01 SAFER
1394
24 ŞUBAT
1974
PAZAR
01 REBİÜLEVVEL
1394
25 MART
1974
PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1394
24 NİSAN
1974
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELEVVEL
1394
23 MAYIS
1974
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR
1394
21 HAZİRAN
1974
CUMA
01 RECEP
1394
21 TEMMUZ
1974
PAZAR
01 SABAN
1394
20 AĞUSTOS
1974
SALI
01 RAMAZAN
1394
18 EYLÜL
1974
ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL
1394
17 EKİM
1974
PERŞEMBE
01 ZİLKADE
1394
15 KASIM
1974
CUMA
01 ZİLHİCCE
1394
15 ARALIK
1974
PAZAR
 
01 MUHARREM
1395
14 OCAK
1975
SALI
01 SAFER
1395
13 ŞUBAT
1975
PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL
1395
14 MART
1975
CUMA
01 REBİÜLAHİR
1395
13 NİSAN
1975
PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL
1395
13 MAYIS
1975
SALI
01 CEMAZİYELAHİR
1395
11 HAZİRAN
1975
ÇARŞAMBA
01 RECEP
1395
10 TEMMUZ
1975
PERŞEMBE
01 SABAN
1395
09 AĞUSTOS
1975
CUMARTESİ
01 RAMAZAN
1395
07 EYLÜL
1975
PAZAR
01 ŞEVVAL
1395
06 EKİM
1975
PAZARTESİ
01 ZİLKADE
1395
05 KASIM
1975
ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE
1395
04 ARALIK
1975
PERŞEMBE
 
01 MUHARREM
1396
03 OCAK
1976
CUMARTESİ
01 SAFER
1396
02 ŞUBAT
1976
PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL
1396
02 MART
1976
SALI
01 REBİÜLAHİR
1396
01 NİSAN
1976
PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL
1396
01 MAYIS
1976
CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR
1396
30 MAYIS
1976
PAZAR
01 RECEP
1396
29 HAZİRAN
1976
SALI
01 SABAN
1396
29 TEMMUZ
1976
PERŞEMBE
01 RAMAZAN
1396
27 AĞUSTOS
1976
CUMA
01 ŞEVVAL
1396
25 EYLÜL
1976
CUMARTESİ
01 ZİLKADE
1396
24 EKİM
1976
PAZAR
01 ZİLHİCCE
1396
23 KASIM
1976
SALI
 
01 MUHARREM
1397
22 ARALIK
1976
ÇARŞAMBA
01 SAFER
1397
21 OCAK
1977
CUMA
01 REBİÜLEVVEL
1397
19 ŞUBAT
1977
CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR
1397
21 MART
1977
PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL
1397
20 NİSAN
1977
ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR
1397
19 MAYIS
1977
PERŞEMBE
01 RECEP
1397
18 HAZİRAN
1977
CUMARTESİ
01 SABAN
1397
18 TEMMUZ
1977
PAZARTESİ
01 RAMAZAN
1397
16 AĞUSTOS
1977
SALI
01 ŞEVVAL
1397
15 EYLÜL
1977
PERŞEMBE
01 ZİLKADE
1397
14 EKİM
1977
CUMA
01 ZİLHİCCE
1397
13 KASIM
1977
PAZAR