H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM 1358 21 ŞUBAT 1939 SALI
01 SAFER 1358 22 MART 1939 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1358 21 NİSAN 1939 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1358 20 MAYIS 1939 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1358 19 HAZİRAN 1939 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1358 18 TEMMUZ 1939 SALI
01 RECEP 1358 16 AĞUSTOS 1939 ÇARŞAMBA
01 SABAN 1358 15 EYLÜL 1939 CUMA
01 RAMAZAN 1358 14 EKİM 1939 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1358 13 KASIM 1939 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1358 12 ARALIK 1939 SALI
01 ZİLHİCCE 1358 11 OCAK 1940 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1359 10 ŞUBAT 1940 CUMARTESİ
01 SAFER 1359 11 MART 1940 PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1359 09 NİSAN 1940 SALI
01 REBİÜLAHİR 1359 09 MAYIS 1940 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1359 08 HAZİRAN 1940 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1359 07 TEMMUZ 1940 PAZAR
01 RECEP 1359 05 AĞUSTOS 1940 PAZARTESİ
01 SABAN 1359 04 EYLÜL 1940 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1359 03 EKİM 1940 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1359 01 KASIM 1940 CUMA
01 ZİLKADE 1359 01 ARALIK 1940 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1359 30 ARALIK 1940 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1360 29 OCAK 1941 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1360 28 ŞUBAT 1941 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1360 29 MART 1941 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1360 28 NİSAN 1941 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1360 28 MAYIS 1941 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1360 26 HAZİRAN 1941 PERŞEMBE
01 RECEP 1360 26 TEMMUZ 1941 CUMARTESİ
01 SABAN 1360 24 AĞUSTOS 1941 PAZAR
01 RAMAZAN 1360 23 EYLÜL 1941 SALI
01 ŞEVVAL 1360 22 EKİM 1941 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1360 20 KASIM 1941 PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE 1360 20 ARALIK 1941 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1361 18 OCAK 1942 PAZAR
01 SAFER 1361 17 ŞUBAT 1942 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1361 19 MART 1942 PERŞEMBE
01 REBİÜLAHİR 1361 17 NİSAN 1942 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1361 17 MAYIS 1942 PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR 1361 15 HAZİRAN 1942 PAZARTESİ
01 RECEP 1361 15 TEMMUZ 1942 ÇARŞAMBA
01 SABAN 1361 14 AĞUSTOS 1942 CUMA
01 RAMAZAN 1361 12 EYLÜL 1942 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1361 12 EKİM 1942 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1361 10 KASIM 1942 SALI
01 ZİLHİCCE 1361 09 ARALIK 1942 ÇARŞAMBA
         
01 MUHARREM 1362 08 OCAK 1943 CUMA
01 SAFER 1362 06 ŞUBAT 1943 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1362 08 MART 1943 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1362 06 NİSAN 1943 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1362 06 MAYIS 1943 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1362 04 HAZİRAN 1943 CUMA
01 RECEP 1362 04 TEMMUZ 1943 PAZAR
01 SABAN 1362 03 AĞUSTOS 1943 SALI
01 RAMAZAN 1362 01 EYLÜL 1943 ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL 1362 01 EKİM 1943 CUMA
01 ZİLKADE 1362 30 EKİM 1943 CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE 1362 29 KASIM 1943 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1363 28 ARALIK 1943 SALI
01 SAFER 1363 27 OCAK 1944 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1363 25 ŞUBAT 1944 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1363 26 MART 1944 PAZAR
01 CEMAZİYELEVVEL 1363 24 NİSAN 1944 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1363 24 MAYIS 1944 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1363 22 HAZİRAN 1944 PERŞEMBE
01 SABAN 1363 22 TEMMUZ 1944 CUMARTESİ
01 RAMAZAN 1363 20 AĞUSTOS 1944 PAZAR
01 ŞEVVAL 1363 19 EYLÜL 1944 SALI
01 ZİLKADE 1363 19 EKİM 1944 PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE 1363 17 KASIM 1944 CUMA
         
01 MUHARREM 1364 17 ARALIK 1944 PAZAR
01 SAFER 1364 16 OCAK 1945 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1364 14 ŞUBAT 1945 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1364 15 MART 1945 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1364 14 NİSAN 1945 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1364 13 MAYIS 1945 PAZAR
01 RECEP 1364 11 HAZİRAN 1945 PAZARTESİ
01 SABAN 1364 11 TEMMUZ 1945 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1364 09 AĞUSTOS 1945 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1364 08 EYLÜL 1945 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1364 08 EKİM 1945 PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE 1364 06 KASIM 1945 SALI
         
01 MUHARREM 1365 06 ARALIK 1945 PERŞEMBE
01 SAFER 1365 05 OCAK 1946 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1365 04 ŞUBAT 1946 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1365 05 MART 1946 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1365 03 NİSAN 1946 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1365 03 MAYIS 1946 CUMA
01 RECEP 1365 01 HAZİRAN 1946 CUMARTESİ
01 SABAN 1365 30 HAZİRAN 1946 PAZAR
01 RAMAZAN 1365 30 TEMMUZ 1946 SALI
01 ŞEVVAL 1365 29 AĞUSTOS 1946 PERŞEMBE
01 ZİLKADE 1365 27 EYLÜL 1946 CUMA
01 ZİLHİCCE 1365 26 EKİM 1946 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1366 25 KASIM 1946 PAZARTESİ
01 SAFER 1366 25 ARALIK 1946 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1366 24 OCAK 1947 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1366 22 ŞUBAT 1947 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1366 24 MART 1947 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1366 22 NİSAN 1947 SALI
01 RECEP 1366 22 MAYIS 1947 PERŞEMBE
01 SABAN 1366 20 HAZİRAN 1947 CUMA
01 RAMAZAN 1366 19 TEMMUZ 1947 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1366 18 AĞUSTOS 1947 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1366 16 EYLÜL 1947 SALI
01 ZİLHİCCE 1366 16 EKİM 1947 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1367 14 KASIM 1947 CUMA
01 SAFER 1367 14 ARALIK 1947 PAZAR
01 REBİÜLEVVEL 1367 13 OCAK 1948 SALI
01 REBİÜLAHİR 1367 12 ŞUBAT 1948 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1367 12 MART 1948 CUMA
01 CEMAZİYELAHİR 1367 11 NİSAN 1948 PAZAR
01 RECEP 1367 10 MAYIS 1948 PAZARTESİ
01 SABAN 1367 09 HAZİRAN 1948 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1367 08 TEMMUZ 1948 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1367 06 AĞUSTOS 1948 CUMA
01 ZİLKADE 1367 05 EYLÜL 1948 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1367 04 EKİM 1948 PAZARTESİ