H İ C R İ

YIL

M İ L A D İ

YIL

G Ü N L E R

01 MUHARREM 1348 09 HAZİRAN 1929 PAZAR
01 SAFER 1348 08 TEMMUZ 1929 PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1348 06 AĞUSTOS 1929 SALI
01 REBİÜLAHİR 1348 05 EYLÜL 1929 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1348 04 EKİM 1929 CUMA
01 CEMAZİYELAHİR 1348 03 KASIM 1929 PAZAR
01 RECEP 1348 03 ARALIK 1929 SALI
01 SABAN 1348 01 OCAK 1930 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1348 31 OCAK 1930 CUMA
01 ŞEVVAL 1348 02 MART 1930 PAZAR
01 ZİLKADE 1348 31 MART 1930 PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE 1348 30 NİSAN 1930 ÇARŞAMBA
         
01 MUHARREM 1349 29 MAYIS 1930 PERŞEMBE
01 SAFER 1349 28 HAZİRAN 1930 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1349 27 TEMMUZ 1930 PAZAR
01 REBİÜLAHİR 1349 25 AĞUSTOS 1930 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1349 24 EYLÜL 1930 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1349 24 EKİM 1930 CUMA
01 RECEP 1349 22 KASIM 1930 CUMARTESİ
01 SABAN 1349 22 ARALIK 1930 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1349 20 OCAK 1931 SALI
01 ŞEVVAL 1349 19 ŞUBAT 1931 PERŞEMBE
01 ZİLKADE 1349 21 MART 1931 CUMARTESİ
01 ZİLHİCCE 1349 19 NİSAN 1931 PAZAR
         
01 MUHARREM 1350 19 MAYIS 1931 SALI
01 SAFER 1350 17 HAZİRAN 1931 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLEVVEL 1350 17 TEMMUZ 1931 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1350 15 AĞUSTOS 1931 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1350 14 EYLÜL 1931 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1350 13 EKİM 1931 SALI
01 RECEP 1350 12 KASIM 1931 PERŞEMBE
01 SABAN 1350 11 ARALIK 1931 CUMA
01 RAMAZAN 1350 09 OCAK 1932 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1350 08 ŞUBAT 1932 PAZARTESİ
01 ZİLKADE 1350 09 MART 1932 ÇARŞAMBA
01 ZİLHİCCE 1350 07 NİSAN 1932 PERŞEMBE
         
01 MUHARREM 1351 07 MAYIS 1932 CUMARTESİ
01 SAFER 1351 06 HAZİRAN 1932 PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1351 06 TEMMUZ 1932 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1351 04 AĞUSTOS 1932 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1351 02 EYLÜL 1932 CUMA
01 CEMAZİYELAHİR 1351 02 EKİM 1932 PAZAR
01 RECEP 1351 31 EKİM 1932 PAZARTESİ
01 SABAN 1351 30 KASIM 1932 ÇARŞAMBA
01 RAMAZAN 1351 29 ARALIK 1932 PERŞEMBE
01 ŞEVVAL 1351 27 OCAK 1933 CUMA
01 ZİLKADE 1351 26 ŞUBAT 1933 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1351 27 MART 1933 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1352 26 NİSAN 1933 ÇARŞAMBA
01 SAFER 1352 26 MAYIS 1933 CUMA
01 REBİÜLEVVEL 1352 24 HAZİRAN 1933 CUMARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1352 24 TEMMUZ 1933 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1352 23 AĞUSTOS 1933 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1352 22 EYLÜL 1933 CUMA
01 RECEP 1352 21 EKİM 1933 CUMARTESİ
01 SABAN 1352 19 KASIM 1933 PAZAR
01 RAMAZAN 1352 19 ARALIK 1933 SALI
01 ŞEVVAL 1352 17 OCAK 1934 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1352 15 ŞUBAT 1934 PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE 1352 17 MART 1934 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1353 15 NİSAN 1934 PAZAR
01 SAFER 1353 15 MAYIS 1934 SALI
01 REBİÜLEVVEL 1353 13 HAZİRAN 1934 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1353 13 TEMMUZ 1934 CUMA
01 CEMAZİYELEVVEL 1353 12 AĞUSTOS 1934 PAZAR
01 CEMAZİYELAHİR 1353 11 EYLÜL 1934 SALI
01 RECEP 1353 11 EKİM 1934 PERŞEMBE
01 SABAN 1353 09 KASIM 1934 CUMA
01 RAMAZAN 1353 08 ARALIK 1934 CUMARTESİ
01 ŞEVVAL 1353 06 OCAK 1935 PAZAR
01 ZİLKADE 1353 05 ŞUBAT 1935 SALI
01 ZİLHİCCE 1353 06 MART 1935 ÇARŞAMBA
         
01 MUHARREM 1354 05 NİSAN 1935 CUMA
01 SAFER 1354 04 MAYIS 1935 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1354 03 HAZİRAN 1935 PAZARTESİ
01 REBİÜLAHİR 1354 02 TEMMUZ 1935 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1354 01 AĞUSTOS 1935 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELAHİR 1354 31 AĞUSTOS 1935 CUMARTESİ
01 RECEP 1354 30 EYLÜL 1935 PAZARTESİ
01 SABAN 1354 29 EKİM 1935 SALI
01 RAMAZAN 1354 27 KASIM 1935 ÇARŞAMBA
01 ŞEVVAL 1354 27 ARALIK 1935 CUMA
01 ZİLKADE 1354 26 OCAK 1936 PAZAR
01 ZİLHİCCE 1354 24 ŞUBAT 1936 PAZARTESİ
         
01 MUHARREM 1355 24 MART 1936 SALI
01 SAFER 1355 23 NİSAN 1936 PERŞEMBE
01 REBİÜLEVVEL 1355 22 MAYIS 1936 CUMA
01 REBİÜLAHİR 1355 20 HAZİRAN 1936 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELEVVEL 1355 20 TEMMUZ 1936 PAZARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1355 19 AĞUSTOS 1936 ÇARŞAMBA
01 RECEP 1355 18 EYLÜL 1936 CUMA
01 SABAN 1355 18 EKİM 1936 PAZAR
01 RAMAZAN 1355 16 KASIM 1936 PAZARTESİ
01 ŞEVVAL 1355 15 ARALIK 1936 SALI
01 ZİLKADE 1355 14 OCAK 1937 PERŞEMBE
01 ZİLHİCCE 1355 13 ŞUBAT 1937 CUMARTESİ
         
01 MUHARREM 1356 14 MART 1937 PAZAR
01 SAFER 1356 12 NİSAN 1937 PAZARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1356 12 MAYIS 1937 ÇARŞAMBA
01 REBİÜLAHİR 1356 10 HAZİRAN 1937 PERŞEMBE
01 CEMAZİYELEVVEL 1356 10 TEMMUZ 1937 CUMARTESİ
01 CEMAZİYELAHİR 1356 08 AĞUSTOS 1937 PAZAR
01 RECEP 1356 07 EYLÜL 1937 SALI
01 SABAN 1356 07 EKİM 1937 PERŞEMBE
01 RAMAZAN 1356 05 KASIM 1937 CUMA
01 ŞEVVAL 1356 04 ARALIK 1937 CUMARTESİ
01 ZİLKADE 1356 03 OCAK 1938 PAZARTESİ
01 ZİLHİCCE 1356 02 ŞUBAT 1938 ÇARŞAMBA
         
01 MUHARREM 1357 04 MART 1938 CUMA
01 SAFER 1357 02 NİSAN 1938 CUMARTESİ
01 REBİÜLEVVEL 1357 01 MAYIS 1938 PAZAR
01 REBİÜLAHİR 1357 31 MAYIS 1938 SALI
01 CEMAZİYELEVVEL 1357 29 HAZİRAN 1938 ÇARŞAMBA
01 CEMAZİYELAHİR 1357 29 TEMMUZ 1938 CUMA
01 RECEP 1357 27 AĞUSTOS 1938 CUMARTESİ
01 SABAN 1357 26 EYLÜL 1938 PAZARTESİ
01 RAMAZAN 1357 25 EKİM 1938 SALI
01 ŞEVVAL 1357 23 KASIM 1938 ÇARŞAMBA
01 ZİLKADE 1357 23 ARALIK 1938 CUMA
01 ZİLHİCCE 1357 22 OCAK 1939 PAZAR