M İ L A D İ
​​M İ L A D İ
H İ C R İ
G Ü N L E R
1 OCAK
1990
04 CEMAZİYELAHİR
1410
PAZARTESİ
1 ŞUBAT
1990
05RECEP
1410
PERŞEMBE
1 MART
1990
04 SABAN
1410
PERŞEMBE
1 NİSAN
1990
05 RAMAZAN
1410
PAZAR
1 MAYIS
1990
06 ŞEVVAL
1410
SALI
1 HAZİRAN
1990
08 ZİLKADE
1410
CUMA
1 TEMMUZ
1990
08 ZİLHİCCE
1410
PAZAR
1 AĞUSTOS
1990
10 MUHARREM
1411
ÇARŞAMBA
1 EYLÜL
1990
11 SAFER
1411
CUMARTESİ
1 EKİM
1990
12 REBİÜLEVVEL
1411
PAZARTESİ
1 KASIM
1990
13 REBİÜLAHİR
1411
PERŞEMBE
1 ARALIK
1990
13 CEMAZİYELEVVEL
1411
CUMARTESİ
 
1 OCAK
1991
15 CEMAZİYELAHİR
1411
SALI
1 ŞUBAT
1991
16 RECEP
1411
CUMA
1 MART
1991
14 SABAN
1411
CUMA
1 NİSAN
1991
16 RAMAZAN
1411
PAZARTESİ
1 MAYIS
1991
16 ŞEVVAL
1411
ÇARŞAMBA
1 HAZİRAN
1991
18 ZİLKADE
1411
CUMARTESİ
1 TEMMUZ
1991
18 ZİLHİCCE
1411
PAZARTESİ
1 AĞUSTOS
1991
20 MUHARREM
1412
PERŞEMBE
1 EYLÜL
1991
22 SAFER
1412
PAZAR
1 EKİM
1991
23 REBİÜLEVVEL
1412
SALI
1 KASIM
1991
24 REBİÜLAHİR
1412
CUMA
1 ARALIK
1991
24 CEMAZİYELEVVEL
1412
PAZAR
 
1 OCAK
1992
26 CEMAZİYELAHİR
1412
ÇARŞAMBA
1 ŞUBAT
1992
27 RECEP
1412
CUMARTESİ
1 MART
1992
26 SABAN
1412
PAZAR
1 NİSAN
1992
27 RAMAZAN
1412
ÇARŞAMBA
1 MAYIS
1992
28 ŞEVVAL
1412
CUMA
1 HAZİRAN
1992
29 ZİLKADE
1412
PAZARTESİ
1 TEMMUZ
1992
30 ZİLHİCCE
1412
ÇARŞAMBA
1 AĞUSTOS
1992
02 SAFER
1413
CUMARTESİ
1 EYLÜL
1992
04 REBİÜLEVVEL
1413
SALI
1 EKİM
1992
05 REBİÜLAHİR
1413
PERŞEMBE
1 KASIM
1992
06 CEMAZİYELEVVEL
1413
PAZAR
1 ARALIK
1992
06 CEMAZİYELAHİR
1413
SALI
 
1 OCAK​
1993
08 RECEP
1413
CUMA
1 ŞUBAT
1993
09 SABAN
1413
PAZARTESİ
1 MART
1993
07 RAMAZAN
1413
PAZARTESİ
1 NİSAN
1993
09 ŞEVVAL
1413
PERŞEMBE
1 MAYIS
1993
09 ZİLKADE
1413
CUMARTESİ
1 HAZİRAN
1993
10 ZİLHİCCE
1413
SALI
1 TEMMUZ
1993
11 MUHARREM
1414
PERŞEMBE
1 AĞUSTOS
1993
13 SAFER
1414
PAZAR
1 EYLÜL
1993
14 REBİÜLEVVEL
1414
ÇARŞAMBA
1 EKİM
1993
15 REBİÜLAHİR
1414
CUMA
1 KASIM
1993
16 CEMAZİYELEVVEL
1414
PAZARTESİ
1 ARALIK
1993
17 CEMAZİYELAHİR
1414
ÇARŞAMBA
 
1 OCAK
1994
19 RECEP
1414
CUMARTESİ
1 ŞUBAT
1994
20 SABAN
1414
SALI
1 MART
1994
18 RAMAZAN
1414
SALI
1 NİSAN
1994
20 ŞEVVAL
1414
CUMA
1 MAYIS
1994
20 ZİLKADE
1414
PAZAR
1 HAZİRAN
1994
21 ZİLHİCCE
1414
ÇARŞAMBA
1 TEMMUZ
1994
21 MUHARREM
1415
CUMA
1 AĞUSTOS
1994
23 SAFER
1415
PAZARTESİ
1 EYLÜL
1994
25 REBİÜLEVVEL
1415
PERŞEMBE
1 EKİM
1994
25 REBİÜLAHİR
1415
CUMARTESİ
1 KASIM
1994
27 CEMAZİYELEVVEL
1415
SALI
1 ARALIK
1994
27 CEMAZİYELAHİR
1415
PERŞEMBE
 
1 OCAK
1995
29 RECEP
1415
PAZAR
1 ŞUBAT
1995
01 RAMAZAN
1415
ÇARŞAMBA
1 MART
1995
29 RAMAZAN
1415
ÇARŞAMBA
1 NİSAN
1995
01 ZİLKADE
1415
CUMARTESİ
1 MAYIS
1995
01 ZİLHİCCE
1415
PAZARTESİ
1 HAZİRAN
1995
02 MUHARREM
1416
PERŞEMBE
1 TEMMUZ
1995
03 SAFER
1416
CUMARTESİ
1 AĞUSTOS
1995
04 REBİÜLEVVEL
1416
SALI
1 EYLÜL
1995
06 REBİÜLAHİR
1416
CUMA
1 EKİM
1995
06 CEMAZİYELEVVEL
1416
PAZAR
1 KASIM
1995
08 CEMAZİYELAHİR
1416
ÇARŞAMBA
1 ARALIK
1995
08 RECEP
1416
CUMA
 
1 OCAK
1996
10 SABAN
1416
PAZARTESİ
1 ŞUBAT
1996
12 RAMAZAN
1416
PERŞEMBE
1 MART
1996
11 ŞEVVAL
1416
CUMA
1 NİSAN
1996
12 ZİLKADE
1416
PAZARTESİ
1 MAYIS
1996
13 ZİLHİCCE
1416
ÇARŞAMBA
1 HAZİRAN
1996
14 MUHARREM
1417
CUMARTESİ
1 TEMMUZ
1996
15 SAFER
1417
PAZARTESİ
1 AĞUSTOS
1996
16 REBİÜLEVVEL
1417
PERŞEMBE
1 EYLÜL
1996
18 REBİÜLAHİR
1417
PAZAR
1 EKİM
1996
18 CEMAZİYELEVVEL
1417
SALI
1 KASIM
1996
19 CEMAZİYELAHİR
1417
CUMA
1 ARALIK
1996
20 RECEP
1417
PAZAR
 
1 OCAK
1997
21 SABAN
1417
ÇARŞAMBA
1 ŞUBAT
1997
23 RAMAZAN
1417
CUMARTESİ
1 MART
1997
21 ŞEVVAL
1417
CUMARTESİ
1 NİSAN
1997
23 ZİLKADE
1417
SALI
1 MAYIS
1997
23 ZİLHİCCE
1417
PERŞEMBE
1 HAZİRAN
1997
24 MUHARREM
1418
PAZAR
1 TEMMUZ
1997
25 SAFER
1418
SALI
1 AĞUSTOS
1997
27 REBİÜLEVVEL
1418
CUMA
1 EYLÜL
1997
28 REBİÜLAHİR
1418
PAZARTESİ
1 EKİM
1997
29 CEMAZİYELEVVEL
1418
ÇARŞAMBA
1 KASIM
1997
30 CEMAZİYELAHİR
1418
CUMARTESİ
1 ARALIK
1997
01 SABAN
1418
PAZARTESİ
 
1 OCAK
1998
02 RAMAZAN
1418
PERŞEMBE
1 ŞUBAT
1998
04 ŞEVVAL
1418
PAZAR
1 MART
1998
02 ZİLKADE
1418
PAZAR
1 NİSAN
1998
04 ZİLHİCCE
1418
ÇARŞAMBA
1 MAYIS
1998
05 MUHARREM
1419
CUMA
1 HAZİRAN
1998
06 SAFER
1419
PAZARTESİ
1 TEMMUZ
1998
07 REBİÜLEVVEL
1419
ÇARŞAMBA
1 AĞUSTOS
1998
08 REBİÜLAHİR
1419
CUMARTESİ
1 EYLÜL
1998
10 CEMAZİYELEVVEL
1419
SALI
1 EKİM
1998
10 CEMAZİYELAHİR
1419
PERŞEMBE
1 KASIM
1998
11 RECEP
1419
PAZAR
1 ARALIK
1998
12 SABAN
1419
SALI
 
1 OCAK
1999
13 RAMAZAN
1419
CUMA
1 ŞUBAT
1999
14 ŞEVVAL
1419
PAZARTESİ
1 MART
1999
13 ZİLKADE
1419
PAZARTESİ
1 NİSAN
1999
14 ZİLHİCCE
1419
PERŞEMBE
1 MAYIS
1999
15 MUHARREM
1420
CUMARTESİ
1 HAZİRAN
1999
17 SAFER
1420
SALI
1 TEMMUZ
1999
17 REBİÜLEVVEL
1420
PERŞEMBE
1 AĞUSTOS
1999
19 REBİÜLAHİR
1420
PAZAR
1 EYLÜL
1999
20 CEMAZİYELEVVEL
1420
ÇARŞAMBA
1 EKİM
1999
21 CEMAZİYELAHİR
1420
CUMA
1 KASIM
1999
22 RECEP
1420
PAZARTESİ
1 ARALIK
1999
23 SABAN
1420
ÇARŞAMBA
 
1 OCAK
2000
24 RAMAZAN
1420
CUMARTESİ
1 ŞUBAT
2000
25 ŞEVVAL
1420
SALI
1 MART
2000
24 ZİLKADE
1420
ÇARŞAMBA
1 NİSAN
2000
26 ZİLHİCCE
1420
CUMARTESİ
1 MAYIS
2000
26 MUHARREM
1421
PAZARTESİ
1 HAZİRAN
2000
28 SAFER
1421
ÇARŞAMBA
1 TEMMUZ
2000
29 REBİÜLEVVEL
1421
CUMARTESİ
1 AĞUSTOS
2000
01 CEMAZİYELEVVEL
1421
SALI
1 EYLÜL
2000
03 CEMAZİYELAHİR
1421
CUMA
1 EKİM
2000
03 RECEP
1421
PAZAR
1 KASIM
2000
05 SABAN
1421
ÇARŞAMBA
1 ARALIK
2000
05 RAMAZAN
1421
CUMA