Soru-2 Rasathanelerin sayfaların

Soru-2 Rasathanelerin sayfalarından aldığımız ay evrelerindeki yeni ay evresi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Hicri aybaşlarının tarihleri bazen birbirini tutmuyor. Astronomik ve şeri olarak Hicri aybaşları konusunda farklılık var mıdır?

 

Cevap-2: Rasathanelerin sayfalarından aldığımız ay evrelerindeki yeni ay evresi, İslami literatürde içtima dediğimiz zamandır. Astronomik olarak ayın yeni dönemi kavuşum, yeni ay, conjuction veya içtima denilen evre ile başlarken, İslam’da Hicri aylar hilalin ilk defa dünyanın herhangi bir yerinden görülmesi ile başlamaktadır. Dünya, ay ve güneşin aynı çizgide olduğu içtima anında ayın dünyadan görülme imkânı yoktur. Çünkü bu durumda ayın dünyaya bakan yüzünde herhangi bir aydınlık yoktur. Dolayısıyla, şer’i olarak hicri ayın içtima ile başlatılması mümkün değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen hicri aybaşları ile astronomi siteleri ve mobil uygulamalarda gösterilen yeni ay evresi arasındaki farkın sebebi budur. İçtima ile ru’yet arasında mevsime göre en az 10.5 saat en fazla 17.5 saat fark olduğu için bazın aynı güne denk gelmektedir. Bu sebeple Astronomi sitelerindeki yeni ay evresi ile Hicri aybaşı bazen aynı günde olmaktadır.