KANUN NO : 4696
BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
10 Ocak 1945
(Resmi Gazete ile nesir ve ilani : 15 Ocak 1945 - Sayi : 5905)

Madde 1- Tesrinievvel ayi Ekim, Tesrinisani ayi Kasim, Kaununuevvel ayi Aralik ve Kanunusani ayi Ocak olarak degistirilmistir.
        
Madde 2 - Bu kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
        
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.